Για την ελεύθερη διέλευση των αναπηρικών ΙΧ από τα διόδια

Για την ελεύθερη διέλευση των αναπηρικών ΙΧ από τα διόδια

Και άλλα αιτήματα της ΕΣΑμεΑ στο νομοσχέδιο του υπ. Μεταφορών

Επιστολή στην Επιτροπή της Βουλής Παραγωγής και Εμπορίου που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο "Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις"  απέστειλε η ΕΣΑμεΑ, με τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της. 

Αρχικά ζητείται να διορθωθεί σε όλο το κείμενο ο όρος «άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)» και να γίνει «άτομα με αναπηρία».

Ζητούνται επίσης τροποποιήσεις σχετικά με τους σκύλους οδηγούς/συνοδούς ατόμων με αναπηρία, για οχήματα διασκευασμένο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και διατάξεις για κωφούς οδηγούς.

Τέλος η ΕΣΑμεΑ αιτείται για μία ακόμη φορά την ελεύθερη διέλευση των αναπηρικών αυτοκινήτων από τα διόδια όλων των αυτοκινητόδρομων της χώρας  ανεξαρτήτως της παρουσίας ή μη σε αυτά του ατόμου με αναπηρία.

Εδώ θα βρείτε όλο το κείμενο της επιστολής.« Επιστροφή