Μια Ευρώπη για όλους

Μια Ευρώπη για όλους

Το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα συνεδρίασε στην Λιθουανία και απαίτησε ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για όλα τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη. Το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα απαιτεί το «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς» να γίνει πραγματικότητα

Η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) έλαβε χώρα στο Βίλνιους της Λιθουανίας στις 26 και 27 Μαΐου, και οργανώθηκε από το EDF και τη Συνομοσπονδία  ΑμεΑ Λιθουανίας. Προσήλθαν δε περισσότεροι από 150 σύνεδροι από όλη την Ευρώπη και το αποτέλεσμα ήταν σαφές: οι ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές πρέπει να κάνουν πολλά περισσότερα για την ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν.

Η ΓΣ ξεκίνησε με μια ισχυρή έκκληση για την πολιτική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις ευρωπαϊκές εκλογές. Όλα τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να θέσουν υποψηφιότητα για τις εκλογές, και να εκλεγούν, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα θέματα που τους απασχολούν βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας της λήψης πολιτικών αποφάσεων στην Ευρώπη. 

Ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του EDF Ιωάννης Βαρδακαστάνης δήλωσε: "Πρέπει να μπορούμε να ψηφίζουμε. Πρέπει να κρατήσουμε το ευρωπαϊκό έργο στα χέρια μας. Τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους πρέπει να ψηφίσουν. Οι υποψήφιοι με αναπηρία πρέπει να εκλεγούν."

Στο περιθώριο της ΓΣ υπήρξε συνάντηση μεταξύ EDF, Συνομοσπονδίας ΑμεΑ Λιθουανίας και εκπροσώπων των εθνικών αρχών, πραγματοποιήθηκε ημερίδα για την εφαρμογή της Οδηγίας για την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό καθώς και πλούσιος διάλογος για την αξιολόγηση των αναπηριών, για τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, για το μέλλον των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ και για τον ευρωπαϊκό νόμο για την προσβασιμότητα.

Στις 25 Μαΐου, το EDF και η Συνομοσπονδία ΑμεΑ Λιθουανίας είχαν συνάντηση με τον υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας της Λιθουανίας Linas Kukuraitis και εκτενή συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. 

Ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε τη σημασία της συμμετοχής των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της εφαρμογής και παρακολούθησης της Σύμβασης. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της οικοδόμησης της ικανότητας των εθνικών αναπηριών κινημάτων και της διασφάλισης της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία σε ολόκληρη την Ευρώπη. "Οι χώρες πρέπει να εξασφαλίσουν την κατάλληλη στήριξη του εθνικού τους αναπηρικού κινήματος. Πρόκειται για ουσιώδη υποχρέωση για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία". 

Ώρα να σιγουρευτούμε ότι η Οδηγία για την προσβασιμότητα του παγκόσμιο ιστού θα γίνει πραγματικότητα

Οι εκπρόσωποι συζήτησαν την οδηγία για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό με τον Marco Marsella, επικεφαλής της μονάδας G3 της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύων, Επικοινωνιών, Περιεχομένου και Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Shadi Abou-Zahra, της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό .

Της συνάντηση προηγήθηκε δήλωση από την Επίτροπο της ΕΕ για την Ψηφιακή Οικονομία και την Κοινωνία Mariya Gabriel, η οποία υπογράμμισε τη σημασία αυτής της Οδηγίας για τη δημιουργία ψηφιακών τεχνολογιών χωρίς αποκλεισμούς.

Ο Marco Marsella επέμεινε στη σημασία της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων στη μεταφορά της Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει εκ του σύνεγγυς τους εθνικούς νόμους και θα τους αμφισβητήσει στενά αν δεν είναι σύμφωνοι με το πνεύμα και το γράμμα της Οδηγίας.

Ο Shadi Abou-Zahra υπογράμμισε ότι όχι μόνο οι ισότοποι πρέπει να είναι προσβάσιμοι - τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία τους πρέπει επίσης να είναι προσβάσιμα.

Ο Alejandro Moledo κατέληξε στο συμπέρασμα ότι "οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία πρέπει να ενεργήσουν τώρα για να εξασφαλίσουν την ορθή μεταφορά της Οδηγίας. Πρέπει να επικοινωνήσουμε με τις κυβερνήσεις μας και να απαιτήσουμε την πλήρη συμμετοχή τους".

Μελέτες από τη Δανία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και τη Λιθουανία κατέδειξαν ότι η συμμετοχή των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία είναι απαραίτητη για να διευκολυνθεί, να βελτιωθεί και να καταστεί αποτελεσματικότερη η διαδικασία μεταφοράς της Οδηγίας στις εθνικές κυβερνήσεις. Εξήγησαν επίσης τις δράσεις τους μέχρι στιγμής για να διασφαλίσουν ότι η Οδηγία μεταφέρθηκε με τον πιο πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του ευρύτερου πεδίου εφαρμογής και χωρίς κενά. Οι εκπρόσωποι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις συστάσεις του EDF σχετικά με την Οδηγία.

"Αν χρειαστεί, θα διαμαρτυρηθούμε στους δρόμους των πρωτευουσών της ΕΕ για προσβάσιμα Διαρθρωτικά Ταμεία Συμμετοχής" δηλώνει ο πρόεδρος του EDF

Είμαστε βαθύτατα προβληματισμένοι με την παρούσα πρόταση για την πολιτική συνοχής 2021-2027. Ζητάμε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός και να διασφαλιστεί ότι οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία λαμβάνονται πάντοτε υπόψη σε όλα τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Είναι επίσης σημαντικό τα διαρθρωτικά ταμεία να υποστηρίζουν την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ο κ. Βαρδακαστάνης επίσης δήλωσε: "Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να παράγει  αποκλεισμό. Το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα  αν χρειαστεί θα βρεθεί στους δρόμους για να το εγγυηθεί "! 

Η Γ.Σ.  ενέκρινε ψήφισμα για το μέλλον της πολιτικής συνοχής 2021-2027.

Η αξιολόγηση της αναπηρίας δεν πρέπει να είναι εργαλείο μείωσης των παροχών αναπηρίας

Ανησυχητικές τάσεις σχετικά με την εκτίμηση της αναπηρίας σε όλη την Ευρώπη έχουν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της παρουσίασης μελετών από τη Λιθουανία, την Πορτογαλία και την Κροατία. Η έλλειψη κατάλληλης υποστήριξης, η έλλειψη ατομικής αξιολόγησης και η εστίαση στο ιατρικό μοντέλο αναπηρίας, μεταξύ άλλων, οδηγούν σε διακρίσεις, αυξημένο κίνδυνο φτώχειας και προβλήματα υγείας λόγω άγχους. Είναι σαφές ότι το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα πρέπει να εμπλακεί περισσότερο στη διαδικασία της αξιολόγησης της αναπηρίας", δήλωσε ο κ. Βαρδακαστάνης. Ο Rodolfo Cattani, μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής πρόσθεσε ότι "η αξιολόγηση της αναπηρίας αποτελεί προτεραιότητα για το EDF. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι αλλαγές γίνονται σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και την πλήρη προστασία των παροχών αναπηρίας” 

Η αξιολόγηση των αναπηριών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική, εξασφαλίζοντας τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρία.

Επείγει να εγκριθεί ένας ισχυρός, ουσιαστικός νόμος για την ευρωπαϊκή προσβασιμότητα

Το EDF ενέκρινε έκτακτη απόφαση σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για την προσβασιμότητα. Ζητούμε η νομοθεσία:

-        Να υποστηρίζει τις διατάξεις για την προσβασιμότητα άλλων πράξεων της 
ΕΕ, όπως την Οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις ή τους κανονισμούς των ταμείων της ΕΕ,

-        Να συμπεριλάβει μια υποχρεωτική ρήτρα σχετικά με την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος,

-        Να καλύπτει πλήρως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης,

-        Να καλύπτει όλες τις μικροεπιχειρήσεις,

-        Να καλύπτει ευρέως τις υπηρεσίες μεταφορών,

-        Να μην περιορίζεται το εύρος των τερματικών αυτοεξυπηρέτησης,

-        Να εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και η πρόσβαση σε αυτές μπορούν να επωφεληθούν από κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας.

Το ψήφισμα περιλαμβάνει επίσης το αίτημα να υιοθετηθεί μια οριζόντια αρχή σχετικά με την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία και την απαγόρευση των διακρίσεων στον Κανονισμό περί κοινών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία και τους επενδυτικούς πόρους 2021-2027.

Στο ΔΣ του EDF εξελέγη η πρόεδρος της Οργάνωσης ΑμεΑ Ισλανδίας Þuríður Harpa Sigurðardóttir. 

Η ΓΣ έληξε με την παρέμβαση του Kamil Goungor, του νέου προέδρου της επιτροπής Νεολαίας του EDF

Τόνισε ότι οι νέοι με αναπηρία αντιμετωπίζουν διπλή διάκριση: "Είναι δύσκολο να απασχολείται κάποιος με αναπηρία. Αλλά είναι δύο φορές πιο δύσκολο αν είσαι νέος και με αναπηρία".

Το ΕDF έχει δεσμευτεί να αυξήσει σημαντικά την προβολή των θεμάτων που απασχολούν τους νέους με αναπηρία.

Η επόμενη ΓΣ έχει οριστεί προσωρινά για την 1η και 2η Ιουνίου 2019.

Φωτογραφίες

Έγγραφα 

Δελτίο Τύπου στα αγγλικά σε μορφή pdf Press release in PDF

EDF Toolkit for transposition of the Web Accessibility Directive

Emergency resolution on the European Accessibility Act

Resolution on the future of the Cohesion Policy 2021-2027« Επιστροφή