Εκ νέου αίτηση για το ΚΟΤ, καμία νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τα ΑμεΑ

Εκ νέου αίτηση για το ΚΟΤ, καμία νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τα ΑμεΑ

Η ΕΣΑμεΑ ενημερώνει ότι όσοι έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ απαιτείται να κάνουν εκ νέου αίτηση και για την επόμενη χρονιά εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 2018, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ.

Σημαντικό: εκτός από τη φορολογική δήλωση του δικαιούχου, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι φορολογικές δηλώσεις όλων των μελών του νοικοκυριού (για παράδειγμα και των φιλοξενούμενων μελών) ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων των αρμόδιων αρχών. Επίσης, εάν η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2017 δεν έχει παρέλθει ακόμη (ανεξάρτητα εάν εσείς έχετε καταθέσει τη δήλωσή σας για το 2017) θα εξακολουθούν να εμφανίζονται τα στοιχεία του προηγούμενου έτους (2016).

Όσοι έχουν ενταχθεί στο ΚΟΤ για το έτος 2017 απαιτείται να κάνουν εκ νέου αίτηση και για την επόμενη χρονιά εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 2018. 

Υπενθυμίζεται ότι εξαρχής η ΕΣΑμεΑ είχε αντιδράσει στις ρυθμίσεις που έθεταν εκτός άτομα με αναπηρία που πρώτα λάμβαναν το ΚΟΤ Πραγματοποιήθηκε μάλιστα και συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό κ. Σταθάκη, χωρίς όμως ακόμη καμία βελτιωτική διάταξη. 

 « Επιστροφή