ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην πρόσφατη προκήρυξη για την θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τίθεται ως προϋπόθεση η αρτιμέλεια, για τους ενδιαφερόμενους που προτίθεναι να καταθέσουν αίτηση. Γεγονός που παραβιάζει κατάφωρα τόσο τον Ν.2831/2001 που αίρει την αρτιμέλεια ως συνθήκη πρόσληψης, όσο και τον Ν.3304/2005 που αφορά την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης και το δικαίωμα στην εργασία των ατόμων με αναπηρία. Ενημερώνουμε τους αρμόδιους για την σύνταξη της προκήρυξης πως  βάσει του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, ο όρος που χρησιμοποιείται σε κάθε προκήρυξη είναι η φυσική καταλληλότητα.

Πρόκειται για μη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητάμε επιτακτικά την άμεση διόρθωση του απαράδεκτου όρου. 

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Βασίλης Κούτσιανος

                              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                               Αγνή Σιδηροπούλου« Επιστροφή