Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Έτοιμο προς διαβούλευση, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο χρόνος διαβούλευσης, το σχέδιο

νόμου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περισσότερα« Επιστροφή