ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΗΛΙΟ ΓΙΑ ΣΥΔ

ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΗΛΙΟ ΓΙΑ ΣΥΔ

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ που αφορά το ειδικό νοσήλιο για την μόνιμη χρηματοδότηση των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. περισσότερα« Επιστροφή