Νέα κοινωνική αδικία με την τροπολογία για το ΕΚΑΣ στα άτομα με αναπηρία. Να ισχύσει η χορήγηση του στα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67%, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Νέα κοινωνική αδικία με την τροπολογία για το ΕΚΑΣ στα άτομα με αναπηρία.                  Να ισχύσει η χορήγηση του στα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67%,  ανεξαρτήτως ηλικίας.

Αυτές τις ημέρες, συζητείται στην ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο «Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», στο οποίο έχει κατατεθεί τροπολογία σχετική με τη χορήγηση του ΕΚΑΣ στα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας τους, εφόσον το ποσοστό αναπηρίας τους είναι 80%, και άλλων κρίσιμων θεμάτων που αφορούν στα άτομα με αναπηρία (παράταση χορήγησης αναπηρικών επιδομάτων κ.λπ).

 Η Ε.Σ.ΑμεΑ ήδη έχει καταθέσει με έγγραφό της προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών & Εργασίας, κοινοποιούμενο και στην ολομέλεια της Βουλής, τις προτάσεις – παρατηρήσεις της επί των διατάξεων αυτής τροπολογίας.

 Ειδικά όμως ως προς τη διάταξη που αφορά στην εξαίρεση των συνταξιούχων (αναπηρίας, γήρατος ή θανάτου) με ποσοστό αναπηρίας 80%. από το ηλικιακό όριο που τέθηκε με τον ν. 4093/2012, όπως ισχύει, προκειμένου να τους χορηγηθεί το ΕΚΑΣ, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η τροποποίηση αυτή δεν αποκαθιστά την αδικία που έχουν υποστεί άτομα με αναπηρία τα οποία πάσχουν από σοβαρές αναπηρίες/χρόνιες παθήσεις οι οποίες βάσει του Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας αξιολογούνται με ποσοστό αναπηρίας 67%.

 

Υπάρχουν άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67%, των οποίων το προσδόκιμο ζωής, λόγω της αναπηρίας/χρόνια πάθησης, σύμφωνα με ιατρικά και στατιστικά δεδομένα, είναι κατά πολύ μικρότερο του 60ου έτους.Αντιπροσωπευτικό παράδειγμά αποτελούν τα άτομα με θαλασσαιμία των οποίων το προσδόκιμο ζωής είναι μικρό και εάν δεν υπάρχουν επιπλοκές το ποσοστό αναπηρίας τους, βάσει του Πίνακα των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ, αξιολογείται με ποσοστό αναπηρίας 67%. Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται άτομα με άλλες χρόνιες παθήσεις κληρονομικές που εμφανίζονται εκ γενετής (πχ. κυστική ίνωση, πολυσυστημική νόσος που προσβάλλει το αναπνευστικό και 

πεπτικό σύστημα με μικρό προσδόκιμο ζωής ή συγγενείς καρδιοπάθειες βαριάς μορφής που εμφανίζονται εκ γενετής και άλλες παθήσειες).

 Αποκαταστήστε την κοινωνική αυτή αδικία με την τροποποίηση της παραγράφου 1 της ανωτέρω τροπολογίας, ώστε να εφαρμοστεί στου συνταξιούχους αναπηρίας, γήρατος, θανάτου με ποσοστό αναπηρίας 67%. Αυτό απαιτείται στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία κατά την οποία ένα μεγάλο μέρος των δαπανών για την περίθαλψη και αποκατάστασή επιβαρύνονται τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ανεξαρτήτως του ποσοστού αναπηρίας τους.

Ειδικά για αυτούς που λαμβάνουν σύνταξη λόγω της αναπηρίας/χρόνιας πάθησης και έχουν βάσει ιατρικών και στατιστικών δεδομένων μικρό προσδόκιμο ζωής είναι σαφές ότι το μέτρο της χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ στο 65ο έτος παραμένει όχι μόνο κενό περιεχομένου αλλά και εξωφρενικά παράλογο.  « Επιστροφή