Ανακοινώσεις

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο, το 4ο Εκλογο-Απολογιστικό Συνέδριο της Π.Ο.Α.μεΑ. Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο, το 4ο Εκλογο-Απολογιστικό Συνέδριο της Π.Ο.Α.μεΑ. Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη

4ο Εκλογο-Απολογιστικό Συνεδρίου της Π.Ο.Α.μεΑ. Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη 21 Νοέμβριο 2015

4ο Εκλογο-Απολογιστικό Συνεδρίου της Π.Ο.Α.μεΑ. Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη 21 Νοέμβριο 2015