Βρέθηκαν: 1 αποτελέσματα με tag "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ"

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Ν. 4331/15 (ΦΕΚ 69/02.07.2015 τεύχος A’) Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.