Η Περιφερειακή Ομοσπονδία για τα Κέντρα Αποκατάστασης Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ. Αμυνταίου και ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ Άργους Ορεστικού).

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία για τα Κέντρα Αποκατάστασης Δυτικής Μακεδονίας  (ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ. Αμυνταίου και ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ Άργους Ορεστικού).

 Προς: 

                1.  Διοικητή 3ης ΥΠΕ  κ. Π.Μπογιατζίδη

               2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργο Κασαπίδη

               3.  Διοικητή ΓΝ Φλώρινας  κ. Χ. Παπούλκα

               4.  Διοικητή ΓΝ Καστοριάς  κ. Γ.Χάτζιο

 

  

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΟΑμεΑ), μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Α.μεΑ. (ΕΣΑμεΑ)   αγωνίζεται για την ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης, εκπ/σης και κατάρτισης, εργασίας, υγείας, κοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης και γενικότερα διεκδικεί  την κοινωνική ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους σύμφωνα με όσα επιτάσσει τόσο το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Θεσμικό πλαίσιο όσο και η  Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που υπεγράφη από τη χώρα μας και κυρώθηκε με την ψήφιση του ν. 4074/2012. 

 

      Η αποκατάσταση, αδιαμφισβήτητα αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την αύξηση της λειτουργικότητας των ατόμων με αναπηρία και ως εκ τούτου το βασικό κλειδί για την ένταξή τους στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. 

 

 

          Με αφορμή τις πρόσφατες δυσάρεστες εξελίξεις που αφορούν τα Κέντρα Αποκατάστασης στην Δυτική Μακεδονία, το αναπηρικό κίνημα εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το διαχρονικό έλλειμμα κεντρικής πολιτικής για την αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία.

 

      Δυστυχώς η μικροπολιτική αντίληψη, ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός αλλά και η ανυπαρξία διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, οδηγεί σε μαράζωμα και εκφυλισμό των δύο μονάδων αποκατάστασης.

          Οι προτάσεις μας είναι συγκεκριμένες και αδιαπραγμάτευτες και κατατέθηκαν αναλυτικά και  στην πρόσφατη συνάντηση της ΕΣΑ.με.Α με  τον Υφυπουργό Υγείας, στα πλαίσια της «Αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στη λειτουργία των ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.  (ΚΑΦΚΑ) και κατεπέκταση την ίδρυση  ενός Δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της  δημιουργίας Δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης, αποτελεί η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ΚΕ.Φ.Ι.Α.Π. (μετονομασία των ΚΑΦΚΑ) τα οποία διασυνδέθηκαν και συγχωνεύθηκαν, σύμφωνα με  σχετική νομοθεσία, με τα νοσοκομεία της χώρας. 

 

 

 

Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε: 

 

  • Επιτέλεση των αρχικού σκοπού ίδρυσης των ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ. (ΚΑΦΚΑ) έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες αποκατάστασης των τοπικών κοινωνιών.
  • Άμεση στελέχωσή τους με κατάλληλο εξειδικευμένο ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό, ήτοι φυσιάτρους, φυσικοθεραπευτές, ορθοπεδικούς κ.λπ. 
  • Θεσμική σύσταση Επιτροπών Διοίκησης και Υποδιοικητή με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ. στις Επιτροπές Διοίκησης. Επισημαίνουμε ότι στα Δ.Σ. των  Δημόσιων Νοσοκομείων που έχουν  ενταχθεί τα ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. δεν συμμετέχει εκπρόσωπος της Ε.Σ.ΑμεΑ. 
  • Να προβλεφθεί ειδικός  ξεχωριστός προϋπολογισμός των ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.  Εύλογο είναι το ερώτημα που τίθεται για την επαρκή  χρηματοδότηση των ΚΕ.Φ.Ι.Α.Π. από τη στιγμή που δεν έχει προβλεφθεί ξεχωριστός προϋπολογισμός τους.  Είναι βέβαιο ότι εάν τα ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ έχουν  κοινό προϋπολογισμό με τα νοσοκομεία, τότε τα ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ θα παίξουν το ρόλο του “φτωχού συγγενή¨ με ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία τους.

 

         Το αναπηρικό κίνημα θα συνεχίσει δυναμικά τον αγώνα του για την αξιοπρεπή ζωή των ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις και των οικογενειών τους.

.

  

 

 

 

Για το Δ.Σ

 

Ο Πρόεδρος                                   Η Γραμματέας

 

 

Βασίλης Κούτσιανος                     Αγνή Σιδηροπούλου


« Επιστροφή