Επιστολή στον Πρωθυπουργό για την πρόσβαση στην ενημέρωση για τον κορονοϊό και για μεγαλύτερη μέριμνα των θεμάτων υγείας των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

Επιστολή στον Πρωθυπουργό για την πρόσβαση στην ενημέρωση για τον κορονοϊό και για μεγαλύτερη μέριμνα των θεμάτων υγείας των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - η οποία αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και χρονίων παθήσεων και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και χρονίων παθήσεων - με το παρόν έγγραφό της συνεπικουρεί στο έργο της Πολιτείας με τις προτάσεις της για την πρόσβαση στην ενημέρωση για τον κορονοϊό και για μεγαλύτερη μέριμνα για τα θέματα υγείας για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις Και οι δύο τομείς είναι ιδιαίτερα σημαντικοί καθώς τόσο η προσβάσιμη ενημέρωση όσο και η ανεμπόδιστη πρόσβαση στην Υγεία του ατόμου με αναπηρία και του χρονίως πάσχοντα βάζουν εμπόδια στην περαιτέρω εξάπλωση του ιού και προφυλάσσουν ακόμη περισσότερο τις ευπαθείς ομάδες.

Ζητήματα ενημέρωσης

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά η ενημέρωση που πραγματοποιείται κάθε απόγευμα στις 6 μ.μ. από το υπουργείο Υγείας και τον υπεύθυνο για την ενημέρωση σχετικά με τον κορονοϊό καθηγητή Σ. Τσιόδρα να καταστεί πλήρως προσβάσιμη, με υπότιτλους και με διερμηνεία στη Νοηματική. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με τα διαγγέλματα του πρωθυπουργού, κάθε κυβερνητική ανακοίνωση για τον ιό, καθώς και για την καθημερινή εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης  COVID-19: ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, που προβάλλεται στις 4 το απόγευμα. 

Προσβάσιμη πρέπει να καταστεί επίσης η ενημέρωση στα νοσοκομεία και σε όλες τις μονάδες Υγείας. Για παράδειγμα χρειάζεται πάντα να υπάρχει πρόσβαση σε διερμηνέα Νοηματικής, για τους κωφούς πολίτες που θα χρειαστεί να επισκεφτούν κάποιο νοσοκομείο. 

Ζητήματα Υγείας

Επιπλέον λήψη μέτρων στα νοσοκομεία χρειάζεται και για να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι αιμοδοσίες καθώς και οι χημειοθεραπείες, οι θεραπείες με βιολογικό παράγοντα κλπ. 

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη λειτουργία των Μονάδων Μεσογειακής Αναιμίας που μπορεί να  κλείσουν εάν μεταγγιστεί στο χώρο κάποιος που έχει προσβληθεί ή αν μολυνθεί κάποιος από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης, η συχνότητα των μεταγγίσεων μπορεί να αυξηθεί, εάν δεν διασφαλίζονται οι απαραίτητες για την μετάγγιση ποσότητες αίματος.

Συνταγογράφηση φαρμάκων και αναλώσιμων υλικών με στόχο την αποφυγή διασποράς του νέου κορονοϊού σε ευπαθείς ομάδες:

1.       Δυνατότητα συνταγογράφησης μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικά μέσω email χωρίς τη φυσική παρουσία του πάσχοντα σε οποιαδήποτε κρατική ή ιδιωτική, συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ, δομή. Εν συνεχεία, ο ιατρός θα πρέπει να προωθεί τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά (email) τον αριθμό του barcode της συνταγής στον πάσχοντα. Μετέπειτα, ο πάσχοντας θα μπορεί να επικοινωνεί με τον πάροχο και να δηλώνει τον αριθμό του barcode, το ΑΜΚΑ του και τα αναλώσιμα υλικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχει συνταγογραφήσει και έχει ανάγκη για την αντιμετώπιση της πάθησής του. Ο πάροχος, στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ του πάσχοντα και το barcode της συνταγής, θα μπορεί να προεκτυπώνει την ηλεκτρονική γνωμάτευση/συνταγή και να την εκτελεί αποστέλλοντας τα προϊόντα στην οικία του πάσχοντα, συνοδευόμενα από την ηλεκτρονική γνωμάτευση/συνταγή την οποία θα υπογράφει ο πάσχοντας, δηλώνοντας ότι έχει παραλάβει τα υλικά και έχει εκτελεστεί η συνταγή.

2.       Σε ό,τι αφορά τη συνταγογράφηση και εξαργύρωση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για φάρμακα χρονίων πασχόντων, ειδικά ανοσοκατεσταλμένων, ινσουλίνες, άλλα ενέσιμα σκευάσματα διαβήτη και αντιδιαβητικά δισκία είναι ανάγκη να νομοθετηθεί η δυνατότητα εξαργύρωσης συνταγής αλλά και αποστολή των φαρμάκων, μέσω courier, απευθείας από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή από τους παρόχους στην οικία του πάσχοντα. Τα έξοδα για την αποστολή αυτών θα βαρύνουν είτε τον ΕΟΠΥΥ, είτε τους εκάστοτε παρόχους. 

3.       Θα πρέπει η εκτέλεση των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων/συνταγών, υπαρχόντων ή νέων, να εκτελεστούν άμεσα στο σύνολό τους σε φάρμακα και αναλώσιμα υλικά, είτε αυτές αφορούν μηνιαίες συνταγές, συνταγές 2μήνου, 4μήνου ή 6μήνου.

4.       Σημαντικό είναι, για την επιτυχημένη εφαρμογή των ανωτέρω, να αρθεί ο περιορισμός της αποκλειστικής χορήγησης των αναλωσίμων υλικών Σακχαρώδους Διαβήτη από τα φαρμακεία, κάτι το οποίο στηρίχθηκε σε Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο δεν έλαβε υπόψη του μέρος της υπάρχουσας νομοθεσίας (ΦΕΚ 1060 Β’/10.8.2001, ΦΕΚ 32 Β’/16.01.2004, ΦΕΚ 2198 Β’/2.10.2009). Επομένως, θα πρέπει αυτές οι ηλεκτρονικές γνωματεύσεις/συνταγές να εκτελεστούν, κατά τα όσα ίσχυαν πριν τις 28.2.2020, και από άλλους παρόχους που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου αφενός να αποφευχθεί ο συνωστισμός έξω από τα φαρμακεία και αφετέρου να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα. Η επείγουσα και κρίσιμη κατάσταση την οποία βιώνει η χώρα απαιτεί αποτελεσματικές πολιτικές που στόχο θα έχουν αποκλειστικά την προστασία των ανθρώπων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη.

5.       Για όσα αναλώσιμα υγειονομικά υλικά ή ιατροτεχνολογικά προϊόντα απαιτείται σφραγίδα και υπογραφή ελεγκτή ιατρού, όπως είναι τα αναλώσιμα της αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης κ.ά., είτε να δίνεται παράταση στις ήδη υπάρχουσες ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για χρονική περίοδο 6 μηνών, είτε να ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τη συνταγογράφηση αναλωσίμων (βλέπε περίπτωση 1) και να μην απαιτείται σε αυτές τις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις/συνταγές σφραγίδα και υπογραφή ελεγκτή ιατρού.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Επανερχόμαστε στο ζήτημα της προστασίας των εργαζομένων ατόμων με αναπηρία και χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους, αναγνωρίζοντας ότι οι δύο εγκύκλιοι για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα που δημοσιεύθηκαν μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου, καθώς και την ΠΝΠ της 14ης Μαρτίου περιέχουν οδηγίες προφύλαξης για τους εργαζομένους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, χωρίς όμως αυτές οι οδηγίες να δίνονται ισότιμα. 

  • ·         Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά οι εργαζόμενοι στο δημόσιο με χρόνιες παθήσεις κλπ., καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων Ειδικής Κατάστασης με χρόνιες παθήσεις και νοσήματα, να μην βρίσκονται σε back office θέσεις, αλλά να παραμένουν σπίτι τους με τις ίδιες αποδοχές, όπως ορίζει η εγκύκλιος για τους εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα. Η ΠΝΠ της 14ης Μαρτίου ορίζει ότι μπορούν να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μόνο οι καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση.  Ζητάμε να βγει Κοινή Υπουργική Απόφαση από τα υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας που να καλύπτει όλες τις ευπαθείς ομάδες. 
  • ·         Άμεσα πρέπει να δημοσιευθούν οδηγίες για το τι πρέπει να πράξει ο εργαζόμενος στις περιπτώσεις που ο εργοδότης αρνείται να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη διάταξη, καθώς και που μπορεί να απευθυνθεί σε περίπτωση καταστρατήγησής της. 
  • ·         Στο άρθρο 4 παρ. 3 δ) της Π.Ν.Π. (11/3) αναφέρεται πως για να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ο γονέας, πρέπει ο άλλος γονέας που δεν εργάζεται να είναι άτομο με αναπηρία και να λαμβάνει επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ. Λαμβάνοντας υπόψη πως η πλειοψηφία των ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση δεν λαμβάνουν κανένα επίδομα, ζητάμε να απαλειφθεί ο περιορισμός αυτός. 
  • ·         Επιπρόσθετα άδεια ειδικού σκοπού πρέπει να δικαιούνται και οι εργαζόμενοι που έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον άτομα με χρόνιες παθήσεις, μεταμοσχευμένους, σε ανοσοκαταστολή και κινδυνεύουν να φέρουν στο σπίτι τους τον ιό.  (νόμιμος κηδεμόνας π.χ. δικαστικός συμπαραστάτης ή σύζυγος).
  • ·         Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η άδεια ειδικού σκοπού στους δημοσίους υπαλλήλους που είναι γονείς ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση, θα πρέπει να χορηγείται ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας και το είδος δομής που είναι ενταγμένο το τέκνο των δημοσίων υπαλλήλων και θα πρέπει να προσαρμοστεί σε νέα ειδική πρόβλεψη όπως στο άρθρο 4 παρ.3.αγ, της σχετικής ΠΝΠ (11/3) που αναφέρει την ίδια πρόβλεψη για τους γονείς στον ιδιωτικό τομέα. 
  • ·         Ο ΕΟΔΥ οφείλει να δημοσιοποιήσει το ποιοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες απέναντι στον νέο κορονοϊό, καθώς υπάρχει μεγάλη παρανόηση τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Στις ευπαθείς ομάδες ανήκουν όλα τα άτομα με αισθητηριακές, κινητικές, νοητικές και ψυχικές αναπηρίες. Επίσης και σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία στις ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα: καρκινοπαθείς, άτομα σε ανοσοκαταστολή, αιμοκαθαρόμενοι, άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη, με ΣΚΠ, γενικότερα άτομα με αυτοάνοσα ή μεταβολικά νοσήματα, με χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, με χρόνια καρδιαγγειακή νόσο, με χρόνια νεφρική ή ηπατική νόσο, με νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα, θαλασσαιμικοί και άτομα με αιμοσφαιρινοπάθειες, άτομα σε ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη), που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες. Οι εργαζόμενοι μπορούν να πιστοποιούν ότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μέσω του ιατρικού τους φακέλου, ή με βεβαίωση του θεράποντος ιατρού τους. 

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Είμαστε σε αναμονή για τις ενέργειες της Κυβέρνησης, ευχόμαστε να ξεπεράσουμε όλοι μαζί αυτή την κρίση με ψυχραιμία και αλληλεγγύη. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα μετέχει στην καμπάνια «Μένουμε Σπίτι» και εργαζόμαστε για να ξεπεράσουμε αυτή τη κρίση το δυνατόν συντομότερα. Ήδη τα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι κλειστά και όλες οι εργασίες μας πραγματοποιούνται «από το Σπίτι». « Επιστροφή